Свещеник Гоце Христов

 

 

Ръководителката на църковния хор, Елеонора Чебан,

със семейството си